3-AHKCY

1 AL jádro
2 HEPR izolace
3 Cu koncentrický vodič
4 Separační páska
5 Vnější PVC plášť

Prohlášení o shodě získáte
u vašeho obchodního zástupce

Kontaktujte nás

Kabel pro stejnosměrný proud. Kabely jsou určeny pro přenos stejnosměrného proudu v městské el. trakci, pro pevné i volné uložení ve vnitřních prostorách, v prostředí základním, vlhkém i mokrém. Kabel je možno uložit na betonovou základnu v traťovém tunelu. Odolné proti UV záření.

Jmenovité napětí

1,8/3 kV

Zkušební napětí

6,5 kV

Minimální teplota při pokládce

–5 °C

Rozsah teplot při provozu

–35 °C až +90 °C

Provozní teplota

max. 90 °C na jádře

Barva pláště

černá

Standardní balení

Kovové nebo dřevěné bubny.

Poznámka

Odolné proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.

 
Kabel hmotnostkg/km průměr kabelumm obsah Cukg/km obsah Alkg/km skladem m
3-AHKCY 1X500RMV/35 253139,53431500
 
sklad